Daňový kalendář 2011

LEDEN

pondělí 10. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 25. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za prosinec 2010
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2010 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2010
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2010
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2010
pondělí 31. - biopaliva - hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2010
- daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2011
- daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2010

ÚNOR

středa 9. - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2010 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. - daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2011 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2010
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pondělí 21. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24. - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za leden 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden 2011 – souhrnné hlášení za leden 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2011
pondělí 28. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2011
- podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

BŘEZEN

pondělí 14. - spotřební daň - splatnost daně za leden 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
- podání hlášení platebního zprostředkovatele
pondělí 21. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
- elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010
pátek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za únor 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor 2011 – souhrnné hlášení za únor 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011
pondělí 28. - spotřební daň - splatnost daně za leden 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2011
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2010, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

DUBEN

pondělí 11. - spotřební daň - splatnost daně za únor 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15. - daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2011
středa 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 26. - spotřební daň - splatnost daně za únor 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za březen 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2011
- souhrnné hlášení za březen 2011 a 1. čtvrtletí 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2011

KVĚTEN

pondělí 2. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2011
- podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2010
úterý 10. - spotřební daň - splatnost daně za březen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 25. - spotřební daň - splatnost daně za březen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za duben 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben 2011 – souhrnné hlášení za duben 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2011
úterý 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2011
- daň z nemovitostí - splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

ČERVEN

čtvrtek 9. - spotřební daň - splatnost daně za duben 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. - daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 24. - spotřební daň - splatnost daně za duben 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. - spotřební daň
- daňové přiznání za květen 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen 2011 – souhrnné hlášení za květen 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2011
čtvrtek 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2011
- podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2010, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

ČERVENEC

pondělí 11. - spotřební daň - splatnost daně za květen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15. - daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí 2011
středa 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25. - spotřební daň - splatnost daně za květen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červen 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2011
- souhrnné hlášení za červen 2011 a 2. čtvrtletí 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2011

SRPEN

pondělí 1. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2011
úterý 9. - spotřební daň - splatnost daně za červen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 24. - spotřební daň - splatnost daně za červen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za červenec 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec 2011 – souhrnné hlášení za červenec 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2011
středa 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2011
- daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

ZÁŘÍ

pátek 9. - spotřební daň - splatnost daně za červenec 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
úterý 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26. - spotřební daň
- splatnost daně za červenec 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za srpen 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen 2011 – souhrnné hlášení za srpen 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2011
pátek 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2011

ŘÍJEN

pondělí 10. - spotřební daň - splatnost daně za srpen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. - daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí 2011
čtvrtek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 25. - spotřební daň - splatnost daně za srpen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za září 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2011
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2011 a za září 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2011
pondělí 31. - daň z přidané hodnoty - poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a zákona o DPH
- daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2011

LISTOPAD

středa 9. - spotřební daň - splatnost daně za září 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24. - spotřební daň - splatnost daně za září 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za říjen 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen 2011 – souhrnné hlášení za říjen 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2011
středa 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2011
- daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC

pondělí 12. - spotřební daň - splatnost daně za říjen 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. - daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
- daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad 2011
úterý 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 27. - spotřební daň - splatnost daně za říjen 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za listopad 2011
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2011 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad 2011 – souhrnné hlášení za listopad 2011
- energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2011
pondělí 2. 1. 2012 - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011
Comments