Diplom Právnická fakulta

přidáno: 19. 12. 2010 6:13, autor: Zdeněk Hosa   [ aktualizováno 21. 12. 2010 12:30 ]
Diplomová práce na téma Obsahová a formální kontrola správnosti smluv. Tedy téma zadané katedrou obchodního práva. Vedoucím práce byl prof. JUDr. Josef Bejček, CSc, děkan fakulty.
Téma diplomové práce bylo v podstatě zaměřeno na pojem dobré mravy používaný v občanském právu a pojem poctivý obchodní styk používaný v obchodním právu. Sledoval jsem i jejich ekvivalenty v právních řádech okolních zemí a USA (stát Maine).
Jedná se o těžko uchopitelné pojmy s nepřesnými obrysy, upřesňované až soudní judikaturou, pro jednotlivé konkrétní případy.
ą
PFMU.jpg
(183k)
Zdeněk Hosa,
21. 12. 2010 12:15
Comments