Diplom Provozně ekonomická fakulta

přidáno: 19. 12. 2010 6:08, autor: Zdeněk Hosa   [ aktualizováno 31. 10. 2015 9:19 ]
Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, obor manažersko ekonomický. Během studia jsem v rámci volitelných předmětů vybíral takové, aby se svou odborností blížily účetnictví a daním.

Diplomová práce na téma Daňové, účetní a právní aspekty likvidace obchodních společností a konkurz.... Díky tomu, že jsem v ní poukázal na evropskou směrnici týkající se práv zaměstnanců firem, které se ocitly v konkurzním řízení, byla práce oceněna Cenou děkana za vynikající práci. Bylo to totiž podle informací dostupných vedoucímu diplomové práce poprvé, kdy bylo něco o této směrnici publikováno v ČR.

ą
Zdeněk Hosa,
21. 12. 2010 12:31
ą
Zdeněk Hosa,
21. 12. 2010 12:33
Comments