Certifikáty, osvědčení


Osvědčení daňového poradce

přidáno: 19. 12. 2010 6:14, autor: Zdeněk Hosa   [ aktualizováno 21. 12. 2010 13:06 ]

Zkoušky daňového poradce jsem po letech působení v oblasti účetnictví a po nepočítaně absolvovaných školení, seminářů, složil v roce 2001. Druhou část zkoušek jsem skládal na FÚ pro Prahu 1 kousek od Václavského náměstí. Jedna z otázek, s kterou mne zkoušející počastovali byla: DP+DPH u softwaru.


Diplom Právnická fakulta

přidáno: 19. 12. 2010 6:13, autor: Zdeněk Hosa   [ aktualizováno 21. 12. 2010 12:30 ]

Diplomová práce na téma Obsahová a formální kontrola správnosti smluv. Tedy téma zadané katedrou obchodního práva. Vedoucím práce byl prof. JUDr. Josef Bejček, CSc, děkan fakulty.
Téma diplomové práce bylo v podstatě zaměřeno na pojem dobré mravy používaný v občanském právu a pojem poctivý obchodní styk používaný v obchodním právu. Sledoval jsem i jejich ekvivalenty v právních řádech okolních zemí a USA (stát Maine).
Jedná se o těžko uchopitelné pojmy s nepřesnými obrysy, upřesňované až soudní judikaturou, pro jednotlivé konkrétní případy.

Diplom Provozně ekonomická fakulta

přidáno: 19. 12. 2010 6:08, autor: Zdeněk Hosa   [ aktualizováno 31. 10. 2015 9:19 ]

Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, obor manažersko ekonomický. Během studia jsem v rámci volitelných předmětů vybíral takové, aby se svou odborností blížily účetnictví a daním.

Diplomová práce na téma Daňové, účetní a právní aspekty likvidace obchodních společností a konkurz.... Díky tomu, že jsem v ní poukázal na evropskou směrnici týkající se práv zaměstnanců firem, které se ocitly v konkurzním řízení, byla práce oceněna Cenou děkana za vynikající práci. Bylo to totiž podle informací dostupných vedoucímu diplomové práce poprvé, kdy bylo něco o této směrnici publikováno v ČR.

Certifikát Bilanční účetní

přidáno: 14. 10. 2009 23:51, autor: Zdeněk Hosa   [ aktualizováno 21. 12. 2010 13:16 ]

Tento certifikát mne stál mnoho námahy a přitom jeho efekt (kromě získaných znalostí) je mizivý. Svaz účetních začal tuto certifikaci po vzoru ACCA z Velké Británie a stále slibovali, že bude předstupněm pro získání kvalifikace auditora nebo mezinárodních zkoušek ACCA.
Sice mi uznali některé zkoušky z VŠ a zkoušku z daní na základě skutečnosti, že jsem se mezitím stal daňovým poradcem, ale ty nejtěžší zkoušky jsem musel, po několika vícedenních školeních, přečtení doporučených knih a počítání zkušebních příkladů, složit. Manažerské finance byly mezi nimi, ale ještě o trošku výživnější bylo Manažerské účetnictví. Zahrnje mimo jiné oblasti jako vnitropodnikové účetnictví, rozpočty, kalkulace, výpočty skladových optimalizací různými metodami a metody manažerského rozhodování (včetně využití pravděpodobnostních výpočtů).

Živnostenský list - vedení účetnictví

přidáno: 14. 10. 2009 23:50, autor: Zdeněk Hosa   [ aktualizováno 21. 12. 2010 13:30 ]

Z obou náhledů na původní ŽL plyne, že v oboru účetnictví-daně se pohybuji dost dlouho a hlavně bez přerušení.
Na začátcích, kdy nebyly běžně dostupné účetní programy jsme zpracovávali účetnictví v programu Calc602 (od Software602), v jehož makrojazyku (podobném Basicu) jsem naprogramoval jednoduché účetnictví včetně základních tiskových sestav.

To mi nečinilo významnější problém neboť ze SŠ jsem odešel obeznámen se strukturovaným programování v Basicu (počítač IQ151) a se znalostí objektově orientovaného programování v Turbo Pascalu (asi slušovické PC).

Teprve později jsme přešli na Ucto (Tichý Ježek) a Stereo (Ježek). Ty vyhovovaly našim požadavkům na minimální obtěžování obsluhy zbytečným menu a klikáním myší. Nyní ze stejného důvodu používáme Stereo (Kastner).

1-5 of 5