Účetnictví

Daňová evidence

 • plátci, neplátci DPH.
 • paušalisté, příjmy z pronájmu

Podvojné účetnictví

 • plátci, neplátci DPH
 • auditované účetní jednotky
 • zpracování účetní závěrky

Účetní poradenství

 • volba nejvhodnějšího způsobu vedení účetnictví
 • volba způsobu vedení skladové evidence
 • při volbě ekonomického SW
 • zpracování interních účetních směrnic (odpisový plán, oběh dokladů, archivace, inventarizace atd.)
 • metodické vedení Vašich účetních pracovníků
 • pomoc s účtováním nestandardních operací, komplikovaných účetních případů

 Kontroly účetnictví

 • průběžné i konečné kontroly před přiznáním
 • vedení při provádění inventarizací
 • rekonstrukce účetnictví