Mzdy

Zpracování mezd lze i ve větší firmě nechat udělat externí účetní firmou. Se zpracováním mezd souvisí zvláštní předpisy (jiné než pro účetnictví) a i počítačové programy mají své samostatné moduly, které si musíte zakoupit, pokud tuto oblast chcete zvládnout vlastními silami. "Profíci" tomu říkají outsourcing mzdové agendy :)

Mzdová a personální agenda

 • příprava bankovních příkazů k převodu čistých mezd přímo na účet zaměstance
 • vedení speciálního účtu a placení mezd z něho

Zastupování na úřadech (ZP, OSSZ, ÚP)

 • zastupování při běžných úkonech - komplexní
 • zastupování při kontrolách

Sestavování smluv a poradenství při zaměstnávání

 • vypracování pracovních smluv a dohod
 • vypracování výpovědí a dohod o ukončení pracovního poměru
 • poradenství při volbě nejvhodnější varianty pracovního poměru, dohody apod.
 • poradenství při výběru nejvhodnějšího způsobu odměňování

VÝHODY

 • omezení rizika ze strany finančního úřadu, zdravotních pojištoven a správy sociálního zabezpečení
 • omezení rizika úniku důvěrných informací uvnitř společnosti
 • zpracování veškerých mzdových a personálních výstupů v elektronické podobě
 • přenesení odpovědnosti
 • komplexní poradenský servis