MALÉ ÚČETNICTVÍ

 Pak se patrně nachází v některé z následujících situací:

  • jste drobný živnostník, který není plátcem DPH a kterému stačí jednou za rok zpracovat účto a spočítat daně. Pak Vám tyto služby nabízíme za přibližně 2.500 Kč.
  • jste v pracovním poměru a máte příjem z více pracovních poměrů současně a právě proto musíte sám podat daňové přiznání. Pak Vaše odvodové povinnosti spočítáme za přibližně 1.500 Kč.
  • jste osoba mající jiné příjmy než z podnikání. Například z pronájmu, z kapitálového majetku, ostatní příjmy náhodného charakteru apod. Pak Vás spočítáme za přibližně 1.000 Kč.
  • Jste osoba, která má povinnost podat roční daňové přiznání ještě z jiných než zde uvedených důvodů? Máte obavu ze správného výpočtu, ze správného vyplnění daňového přiznání, z toho, že si neuplatníte všechny možné výhody? Pak Vám tohoto problému zbavíme za přibližně 1.000 Kč.