Část doma ?

Máte šikovnou manželku / partnerku / sekretářku ?

 V případě, že nemáte dostatek peněz na externí zpracování KOMPLETNÍHO účetnictví, ale navíc disponujete šikovnou manželkou/partnerkou/sekretářkou ochotnou věnovat svůj volný čas Vašemu účetnictví, lze se dohodnout následovně.
 
Běžně si účetnictví budete zpracovávat sami, my provedeme pouze kontrolu spojenou s konzultací před vypracováním daňových přiznání.
 
Průběžně můžeme poskytnout účetní a daňové poradenství v případech netypických a méně častých problémů a také na začátku spolupráce.
 
 
 
Příklad (zpracování ročního přiznání)
Přinesete účetní knihy, my provedeme zběžnou kontrolu, vyjasníme a opravíme chyby a sestavíme daňové přiznání a přehledy.
 
Příklad: (zpracování DPH)
Přinesete výstupy z účetnictví či disketu a doklady, my provedeme kontrolu a sestavíme daňové přiznání.
 
Nečekejte však plnou odpovědnost za výsledky zpracované tímto způsobem, není v našich silách při kontrole účetních knih nalézt a vystihnout složitější případy či všechny detaily. V podstatě budeme odpovídat jen za správné sestavení daňových přiznání z dodaných souhrných podkladů. To že výstupy od Vás překontrolujeme je služba navíc, vedená snahou odstranit ty zcela zřejmé, evidentní a tudíž I zbytečné chyby. Je jasné, že vždy bude rozdíl mezi účetnictvím zpracovaným kompletně u nás a situací, kdy účetnictví jen překontrolováváme.