Administrativa

Ostatní administrativní služby

  • PLACENÍ - platební styk s bankou, provádění úhrad, správa svěřeného bankovního účtu, příprava převodních příkazů k exportu
  • PRACOVNĚ PRÁVNÍ AGENDA - sepisování a příprava pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti
  • INVENTARIZACE - provádění, příprava, dohled nad inventarizací zásob a dlouhodobého majetku firmy
  • REPORTING - příprava obecných i speciálních tabulek, přehledů, sestav pro vedení firmy, vlastníky, banky, leasingové společnosti
  • FAKTURACE - vystavování faktur za výrobky, zboží služby firmy,
  • VEDENÍ SKLADOVÉ EVIDENCE - evidování pohybů materiálu, zboží, výrobků, zpracování kalkulací výrobků
  • KNIHA JÍZD - zpracování knihy jízd dle dokladů v účetnictví, daňové evidenci
  • CESTOVNÍ PŘÍKAZY - zpracování cestovních příkazů