Daně - účetnictví

Zabýváme se zpracováním účetnictví, daňové evidence a mezd. Oblasti podnikání klientů. Pro klienty zajišťujeme i další administrativní služby na vyžádání.

Na základě Osvědčení daňového poradce č.3543 sestavuji pro klienty daňová přiznání a hlášení finančnímu úřadu a poskytuji jim daňové poradenství. To jak okamžitě po telefonu, tak v případě složitějších problémů po přiměřené lhůtě na prozkoumání právní úpravy, seznámení se s judikaturou a publikovanými odbornými názory. Klienta pak seznámím s variantami řešení a jejich případnými dopady.

Služby

 • zpracování daňových přiznání
 • vedení účetnictví
 • zpracování mezd
 • administrativní služby (fakturace, vedení skladu)
 • zastupování při jednání s úřady na základě plné moci
 • poradenství (finační, účetní, daňové)
 • daňová optimalizace (prohlédnu co u Vás změnit)
 • mezinárodní zdanění (USA, Slovensko, Ukrajina, UK atd.)

 

Speciality

 • angličtina - chcete abychom s Vámi nebo za Vás jednali v angličtině, není problém, rovnou volejte na telefon 603859361
 • potřebujete něco netradičního - půjdeme s Vámi do banky domluvit úvěr
 • účetnictví on-line - máme řešení
 • chcete promyslet kombinaci právního daňového a soukromého problému
 • chcete konzultanta v kteroukoliv dobu (podnikatelské nápady se rodí bez ohlášení)
 • chcete někoho, kdo si stojí za vlastním tvrzením - s klienty uzavíráme smlouvu a jsme pojištěni
 • propočty investic (cash-flow, návratnost investice)