Dodatek - Základní pravdy

K vytvoření tohoto komentáře mne vedou zkušenosti z běžné poradenské činnosti. Občas musím zdůraznit souvislosti, které klient v návalu informací přehlédl

 • ztráta v účetnictví - míti účetnictví ve ztrátě není dobré z následujících důvodů
   • jste podezřelí pro FU (jejich počítačový program vyhledává subjekty ke kontrole)
   • nemůžete si vzít úvěr a tudíž financovat rozjezd podnikání
   • nemůžete žádat o dotace
   • při déletrvající ztrátě se může stát, že firma bude předlužená a insolvenční správce se dostane na Váš osobní majetek, tím ohrožujete i své děti (viz odmítnutí dědictví dle nového občanského zákoníku)
   • pro obchodní partnery nejste důvěryhodní (lze čekat jen nákup za hotovost), nedají Vám množstevní slevy, nezařadí Vás do databáze zákazníků, musí si obchody s Vámi pojišťovat
   • budete mít těžší výběr kvalitních zaměstnanců (nechtějí mít v profesním životopise pracovní poměr v ztrátové firmě či firmě v konkurzu)
   • u daňové ztráty se prodlužuje období v kterém Vás mohou přijít z FU zkontrolovat o 5 let ! Tedy celkem 3+5 let. Naprosto zbytečné
   • když budete chtít firmu prodat, opět ztráta v účetnictví je to co kupce odradí

 • defraudace a optimalizace - od určité velikosti firmy má větší smysl než hledat jak snížit placení daní (v úrovni blížící se hraně legální x nelegální), vůbec firmu uhlídat. Před plýtváním, před nekvalitním rozhodováním a v případě každodenní neúčasti majitele před vlastními zaměstnanci (lajdáctví, poškozování majetku, nevyužívání pracovní doby, rozkrádání). Větší přínos přinese zjednodušení procesů, nalezení kontrolních míst a snížení základní mzdy zaměstnanců a zvětšení bonusové položky v jejich mzdě. Způsobů jak někdo dokáže tunelovat firmu majitele není mnoho. Podle druhu pozice dotyčného (manažer, externí firma, nákupčí, obchodní zástupce atd) a oblasti podnikání firmy lze nalézt místa, kde by k rozkrádání mohlo docházet a způsoby jak je v dokladech identifikovat.

 • mám podnikat ? - podnikání s sebou nese zvýšené riziko odpovědnosti za neúspěch, většina mezer na trhu je obsazených nebo se o nich ví, mnohem více lidí má prostředky (finanční i znalostní) nato aby Vám byli konkurencí. Volnost v zacházení s vlastním časem přeroste v to, že pracujete, kdy to jen jde, protože máte stále co dělat, co zlepšovat a vymýšlet. Pokud netrpíte tímto vnitřním seberealizačním neklidem :) vůbec nemusí být špatný nápad být zaměstnán ve Škoda Mladá Boleslav, mít služební auto+mobil a 5 týdnů dovolené :). Pokud však máte chutě, čas a dobrý nápad, tak rychle do toho.

 • proč platit za účetnictví? - svět je čím dál tím složitější a v účetnictví se odrážejí všechny jeho stránky (technologické postupy -> kalkulace nedokončené výroby, děti -> slevy a daňové bonusy ve mzdách,  neplatiči -> opravné položky k pohledávkám, auto -> odpisy silniční daň přičitatelná položka do mzdy atd.). Říkám tomu blažená nevědomost, kdo o tom nic neví účtuje si v klidu dál.
 • Lze to říci i jinak:
   • v roce 2004 nám k importu+exportu přibylo dodání zboží a služby do jiného členského státu EU (při vstupu do EU)
   • přibylo odvádění DPH ze záloh a kompenzace na konečném daňovém dokladu
   • přibyl režim přenesení daňové povinnosti, a jeho rozšíření od 2015
   • od 2015 třetí sazba DPH
   • od 2014 nový občanský zákoník a jeho mnohonásobně podrobnější rozčlenění věcí a práv (například úplně nový titul "právo stavby" a "svěřenský fond"). 
 • a to vyjmenovávám jen ty významnější