Nový daňový řád od 1.1.2011 (finanční sankce)

přidáno: 18. 12. 2010 11:04, autor: Zdeněk Hosa   [ aktualizováno 18. 12. 2010 11:37 ]
Tak tady nám podstatně přituhuje, neboť FU má nyní širší možnost udělování jednotlivých sankcí ve finanční podobě, jsou to:

A) POŘÁDKOVÁ POKUTA
        1) pořádková pokuta za ztěžování při jednání - rušení pořádku, urážky (max. 50 tis.Kč opakovaně)
        2) pořádková pokuta za závažné ztěžování ve správě daní - ani na výzvu nesplním procesní povinnosti nepeněžité povahy např. nedoplním registraci o potřebné údaje (max. 50 tis.Kč opakovaně)

B) POKUTA ZA OPOŽDĚNÉ TVRZENÍ - pozdě podávám daňová přiznání. Tato nečinnost je oceněna minimálně 500 Kč, maximálně 300.000 Kč. Počítá se prodlení s podáním až nad 5 pracovních dnů. Ve skutečnosti to bude více neboť sankce je promilech za každý kalendářní den a když se v podstatě nevyměří pokud nepřesáhne 500 Kč, tak .... Pokuta bude sdělována platebním výměrem.
Každopádně je to další nová sankce a možnost jak donutit daňové subjekty podat přiznání a tím začít komunikovat se správcem daně.

C) PENÁLE - zůstává v původním znění (tedy jednorázové částky % z rozdílu), kromě snížení daňové ztráty, kde došlo ke snížení penále z 5% na 1%

D) ÚROK - nyní je tam odklad výpočtu úroku z prodelní o 5 pracovních dní ode dne splatnosti, to aby se eliminovala různá prodlení majících původ v bankovních systémech a daňové subjekty za ně nebyli postihovány.

E) ÚROK OD FU
Pokud se ukáže rozhodnutí FU nicotným atd. a dojde tedy k tomu, že částka byla zaplacena na FU bezdůvodně, bude finanční úřad povinen zaplatit z takto neoprávněně držených peněz úrok.  (formou jeho připsání na účet daňového subjektu)

Vymožení nedoplatku
FU může použít daňovou exekuci - soudní exekuci - soudního exekutora. Zajímavou novou možností je stanovit daňovému subjektu povinnost učinit prohlášení o svém majetku. Po tom co je k tomuto správcem daně vyzván již nemůže majetek prodat (neúčinnost právního úkonu).
Comments