Nejnovější zprávy


EET - poznatek z kontroly

přidáno: 15. 12. 2017 5:08, autor: Zdeněk Hosa   [ aktualizováno 15. 12. 2017 5:22 ]

Kontrola proběhla takto:
Do provozovny přišel zákazník (kontrolní pracovník FU z jiného města) objednal služby, zaplatil zálohu v hotovosti a odešel.
Odpoledne přišel znovu, prokázal se průkazem, vše vysvětlil a vystavil potvrzení ke stornování platby.

Co nám z toho plyne:
1) do provozovny Vám může přijít úplně cizí člověk (zvláště pokud na provozovně fyzicky nejste je potřeba instruovat zaměstnance aby opravdu nikdy nezapomněli vše prohnat EET)
2) vlastní vysvětlení že jde o kontrolu proběhne až později (patrně si počkají aby dali čas systému vše řádně zaregistrovat a mohli si ověřit, že k odeslání hlášenky EET skutečně došlo)
3) vystavení Souhlasu k stornu EET hlášenky - tento pečlivý způsob dokumentace storno zápisu napovídá jakou důležitost budou věnovat každému "minusovému pohybu" či "storno pohybu". 

Takže nejlepší a bezpečnou variantou bude míti storno pohybů co nejméně (určitě netestujte EET kasu pokusy hlásit +1 mil.Kč a následně -1mil.Kč., překračujete tím i denní limit plateb v hotovosti, což je 270.000 Kč/obchodní případ) a míti každý "záporný" pohyb zdokumentovaný. V podstatě nejlépe míti je opřený o reklamační zápis se zákazníkem či něco podobného sepsaného s třetí nezávislou stranou.

Paušální částka za nájem (včetně služeb)

přidáno: 17. 10. 2017 1:49, autor: Zdeněk Hosa   [ aktualizováno 17. 10. 2017 1:50 ]

To co bylo dříve nechápané se stalo se zákonem 67/2013 Sb., o poskytování plnění souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty skutečností.

Oproti klasickému nastavení (samostatně částka za nájem a samostatně za služby které se řeší formou záloh a doplatku), je tu také možnost smluvně sjednat paušální částku za nájem a služby anebo v druhé variantě částku za nájem a paušální částku za služby. 

Klasická bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, správci bytového fondu, městské realitní firmy atd., pojedou klasicky dál. Ale pro menší pronajímatele to má řadu výhod - jednoduchá administrativa (mám zaplaceno nebo ne) a jednoduché ukončení (žádné odhadované propočty spotřeby ke dni ukončení). Pro nájemce je to také zajímavé, má jistotu ohledně placených částek.

Ale jako každé zjednodušení vytváří i tato úprava "pastičky". Zde je jejich seznam
 1. pronajímatel zdaňuje nejen částku nájemného, ale i paušál na služby (to nebývá výhodné, pokud použijeme paušál 30%)
 2. pokud Vám nájemce protopí v zimním období za víc než je Váš odhad, dotujete to neboli nemůžete navýšené náklady po něm vymáhat
 3. stejně tak pokud má zvýšenou spotřebu vody nebo elektřiny
 4. nájemní smlouva musí být na dobu kratší než 2 roky (jinak musíte vždy přeúčtovat teplo, teplou a studenou vodu, odpadní vody)
Je to opravdu na zváženou, jestli zdaňovat v §9 příjmy za nájem ve výši 12x 10.000 Kč a služby vyúčtovat "do nuly" nebo zdaňovat 12x 15.000.

Kontrolní hlášení - dopis odběratelům

přidáno: 27. 1. 2016 5:34, autor: Zdeněk Hosa   [ aktualizováno 27. 1. 2016 5:38 ]

Protože se množí případy kdy za dodavatele nastavují účetní řady dokladů "ajťáci", kterým je to jedno a nic o KH nevědí, posílám do firem takovýto email-dopis:

Vážený pane řediteli,

chtěl bych Vás požádat o změnu FV90004316, ale vlastně se jedná o systémovou záležitost s kterou budete mít starost u všech zákazníků.

Od 1.1.2016 je povinnost uvádět v kontrolním hlášení DPH "evidenční číslo dokladu".

Vaše číslo daňového dokladu je jiné než variabilní symbol. Tím zákazníkům přiděláváte práci při zaúčtování dokladů (uvádění evidenčního čísla dokladu v kontrolním hlášení) a velice riskujete, že každý tam napíše něco jiného a obě strany dostanou kvůli tomuto jednomu dokladu speciální výzvu od FU k vyjasnění. S těmito výzvami se bude muset někdo od Vás zabývat a odpovídat na výzvu.

V čísle dokladu se totiž ocitlo Vaše vnitřní označení číselné řady dokladů VF-FV, které je pro zákazníka naprosto zbytečné, ale podle nových pravidel jej musíme přesně opisovat (alfanumericky).

Většina účetních SW je nastavena tak, že evidenční číslo dokladu je rovno VS (přebírá se automaticky).

Kupodivu mne překvapilo, že i Telecom (dnes O2) sladil svoje faktury, tak že číslo dokladu = variabilní symbol. Nebo máme případy, že dodavatelé na faktury píší, že ať mají číslo dokladu jakékoliv, tak máme jako evidenční číslo dokladu pro kontrolní hlášení používat variabilní symbol.

Sice nám zákonodárci trochu přidali práce, ale NIKDE NENÍ ZAKÁZÁNO následující:
a) číslo dokladu může být jiné než evidenční číslo dokladu pro kontrolní hlášení  (text na FV bude: VS=id, neuvádějte naše označení)
b) číslo dokladu může být == VS (VS je podmnožinou evidenčních čísel a tak mohou být obě označení stejná)
c) na dokladu mohou být uvedena 3 čísla (Vaše číslo dokladu a VS, který je shodný s id Dokladu)
d) na tiskové sestavě faktury, kterou dostaneme my vůbec nemusí být Vaše vnitřní číselné označení dokladu (nám tam můžete uvést VS a id Dokladu, a to tak že jsou shodná)

A z těchto možností plynou i řešení. Pokud to nemůžete přenastavit sami je potřeba kontaktovat tvůrce Vašeho účetního (fakturačního) SW.

Děkuji a přeji nám všem abychom po 25.2.2016 dostávali co nejméně "zbytečných" vyjasňovacích výzev od FU.

Mgr.Ing. Zdeněk Hosa
daňový poradce č.3543
603859361
www.poradce-danovy.com


Kontrolní hlášení od 1.1.2016 (KH) - dodatek

přidáno: 26. 11. 2015 0:05, autor: Zdeněk Hosa   [ aktualizováno 23. 12. 2015 1:19 ]

Blíží se konec roku, k dispozici máme další podrobné údaje o kontrolním hlášení, takže můžeme provést další vyhodnocení.
 • PRÁCE NAVÍC (sliby chyby, že to nebude znamenat navýšení administrativy !!!)
  • dva datumy - DUZP a datum uplatnění nově, proč ? vždyť datum uplatnění je jasné - je to přece podle toho za jaké období se DPH podává, když už je v něm uplatněno. Pokud to tvůrce SW udělá chytře, bude se datum uplatnění přebírat z DUZP a jenom občas to přepíšeme.
  • evidenční číslo dokladu - úplně nové a úplně navíc, to nechápu, proč nestačil VS, tohle má být max 60 znaků čísla a písmena. Ale vždyť VS + DIČ + DUZP + částka jasně určí o který doklad jde, podle VS párujeme platby na bance, proč úplně nový údaj !!!!!!!!!!!!!!! Opět by bylo možné přebírat VS a nechat možnost přepsat, snad bude většina firem normálních a nebudou si vymýšlet nová čísla.
  • rozčleňování dokladů do skupin - proč nějaké nové třídění, vždyť bychom jim v klidu poslali členění podle jednotlivých řádků přiznání, takhle budeme muset hlídat nové členění.  Opět bude možné zadat pod stávající typy DPH (členění v účetním SW), tak snad to využijí.
  • zatržítko - bude se muset označit doklad, z kterého bude DPH uplatněna poměrně. Tady platí stejné, pokud to programátor šikovně připraví ...
Komentář k zpracování - Je jasné, že přibude znalostní práce, rizikovost (viz pokuty níže), nároky na rychlost (včas předané doklady). 

Komentář k RPDP - vkrádá se otázka jak je možné, že režim přenesení daňové povinnosti (a odesílané hlášení) fungoval bez uvádění 2 datumů a bez speciálně vymyšleného identifikačního čísla dokladu.

 • POKUTY
  • 1.000 Kč - nepodání KH včas - to se stane velice lehce, podáte KH, systém MF najde nějakou "nepropustitelnou" chybu, Vy se nepodíváte zda zpracování proběhlo v pořádku. Příklad nepropustitelné chyby: špatné čp/če v adrese firmy
  • 10.000 Kč - podání na výzvu - nepropustitelná chyba a odjedete v únoru na lyžovačku, v půlce týdne Vám do datové schránky přijde výzva z FU (nikdo nezavolal-nevaroval, protože toho mají hodně). Pak podáte v pořádku.
  • 30.000 Kč - FU se na odeslaných údajích něco nezdá, vyzvou Vás k opravě, Vy nereagujete (je potřeba poslat tvrzení, že si myslíte že je to v pořádku)
  • 50.000 Kč - KH nepodáte, FU Vás vyzve a stanoví Vám náhradní lhůtu, Vy stále nepodáte. Že se to nemůže stát? Příklad: máte mrtvou firmu, kde podáváte kvartálně nulové DPH, jenže u SRO je měsíční frekvence podávání. FU Vás vyzve upozorněním zaslaným do datové schránky firmy (kam jste zapomněli přístupové údaje)
Komentář k pokutám - Tyto pokuty jsou bez možnosti snížení či prominutí. Pro FU nejlehčí výdělek, něco v systému nemají k 25 dni k 23:59:59 a rovnou mohou generovat výzvu k zaplacení pokuty. 
Ti z Vás, kteří podnikají ve stavebnictví nebo dodávají pro automobilový průmysl jsou na vysoké smluvní sankce zvyklí. To je to co udržuje systém JIT v chodu (například 1000 EUR za 1 minutu zpoždění dodávky na linku). Ale v případě hlášení daňového poplatníka je to nové.


Celkově to také hodně závisí na kvalitní práci tvůrců Vašeho účetního-ERP systému (jak jsem uvedl v úvodu). Ti musí naprogramovat kontroly odeslaného hlášení a dotazování se na stav zpracování na MFČR. Také musí naprogramovat, že datum uplatnění se předvyplní podle DUZP a identifikační číslo podle VS atd..

Zajímavosti a varování:
 1. právnické osoby mají období KH měsíčně (i když DPH podávají kvartálně)
 2. neexistuje tolerance podání KH do 5 dní po termínu bez pokuty (to u přiznání DPH stále platí)
 3. následné KH - do 5 kalendářních dnů od zjištění (v pátek nevyzvedávejte datové schránky)
 4. jste FO, podáte přes EPO, vyplníte email, výzva SD je poslána na email a lhůta běží od odeslání
 5. uplatníte odpočet z dokladu, FU ho v systému nenajde u prodejce (máte výzvu a nepovolí uplatnění odpočtu)
Chtěl bych všechny požádat, aby už nyní vyzkoušeli vystavit fakturu s datem v 1/2016 a podívali se zda variabilní symbol ve vystavené faktuře je stejný jako identifikační číslo dokladu, pokud ne aby kontaktovali svého dodavatele SW a donutili jej pod pohrůžkou odchodu k jinému SW, aby toto přeprogramoval. Cílem je snížit administrativu nám všem a nemyslete si, odběratel bude naštvaný, protože bude naštvaná jeho sekretářka, která mu sdělí své dojmy z nárůstu práce. A NIKDO NECHCE ROZLOBIT SVÉHO ODBĚRATELE.

A Vy kteří jste v pozici odběratele vracejte dodavatelům daňové doklady, které mají jiný VS a identifikační číslo dokladu. Pokud si Vás váží jako odběratele, tak to udělají.

Z TEXTU ZÁKONA O DPH TOTIŽ PLYNE, že VS a identifikační číslo dokladu MOHOU BÝT STEJNÉ !!!!!!!!!!

PS: je to stejné jako doporučení nechodit nakupovat do obchodu kde mi dávají paragony z termotiskárny. Protože až přijde kontrola, text na dokladu nebude vidět a paragon může být vyřazen z daňových nákladů. Nebo ještě jinak text nebude vidět a oni mi neuznají reklamaci.

EET (úvaha nad elektronickou evidencí tržeb)

přidáno: 19. 6. 2015 3:06, autor: Zdeněk Hosa   [ aktualizováno 24. 6. 2015 23:52 ]

V tisku a na netu se začínají objevovat zprávy o povinné EET (elektronické evidenci tržeb). Dál k tomu uvedu několik poznámek s úvahami. Nastavení celého systému se pořád mění, takže údaje zde psané už nemusí platit. Stále totiž probíhají jednání MFČR, GFŘ, KDP, Hospodářská komora, Svaz drobných podnikatelů atd. a dolaďují se detaily. Takže co o tom víme a co to bude znamenat.
 • nájezd bude pozvolný, restaurace a ubytovny od 1.1.2016, všichni od 1.7.2016 (už se objevuje možnost další mezifáze od 1.4.2016)
 • nákup zařízení bude kompenzován slevou na dani ve výši 6.000 Kč
 • ani EET nezabrání krácení tržeb, kdy prodávající a kupující jednají ve vzájemné dohodě 
 • EET se týká všech, plátci DPH i neplátci DPH (zatím šla většina opatření MFČR do oblasti DPH, to tady neplatí). Opatření se nebude týkat nahodilých příjmů (§10) a příjmů z pronájmu (§9) a příjmů ze zaměstnání (§6)
 • nejistota - do vztahů v ekonomice vloží jistou dávku nejistoty (nikdo nebude vědět, co zákazník udělá s účtenkou, jestli si ji ověří na stránkách MFČR, jestli ji pošle na FU, jestli ji uplatní v rámci účtenkové loterie) navíc bude docházet ke kontrolním nákupům
 • odpadla povinnost zákazníka při odchodu míti u sebe účtenku, ale nevypadla povinnost ji zákazníkovi vystavit
 • může za to zaměstnanec - co když zaměstnanec obírá zaměstnavatele a bere si peníze v restauraci od hostů bez dokladu? Pokud budu mít doklad o nákupu zařízení na EET a podepsané proškolení obsluhy a v Pracovním řádu stanovenou povinnost provádět hotovostní úhrady přes terminálek FU, měl bych být podle mého názoru schopen situaci vůči FU ustát.
 • zákazníkům bude divné, když je to povinnost pro všechny, tak proč jejich dodavatel nemá ani ten přístroj a na účtence není vytištěný kód
 • bude chtít takový člověk příště nakoupit zboží službu u podnikatele, když bude najisto vědět, že nepřiznává tržby? (nemá přístroj, na účtence není kód)
 • veřejná deklarace - jedním z aspektů EET je právě to, že dnes zákazník neví jestli peníze od něj prodávající přiznává či ne, pokud prodávající nevydá účtenku s kódem a v provozovně není označení, tak bude mít jistotu, že tržba se nepřiznává a otázka zní, přijde zase nakoupit ? Když on jako zaměstnanec pravidelně zdaňuje všechno?
 • přibude práce při kontrole - FU při kontrole bude mít k dispozici souhrnné číslo za rok a bude chtít aby si pracovníci při kontrole účetnictví sečetli příjemky za hotové, směnky, šeky, poukázky, platby kartou a dostali se v součtu na stejné číslo, rozdíl pak v klidu dodaní.
 • napoprvé a hned správně - údaje o příjmech za hotové půjdou přímo na server MFČR, kde bude provedeno jejich automatizované vyhodnocení a archivace, pokud bude výpadek připojení k internetu bude nutné údaje do max.3 dní zadat do PC. Doufám, že MFČR umožní v DIS podnikateli nahlédnout do jím deklarovaných tržeb a vytisknout měsíční souhrn (tím by nám všem ušetřili práci při sepisování měsíčních tržeb za hotové). Tato "sjetina oficiálních údajů" by se vytiskla a zaúčtovala.
 • co do nákladů ? - otázka zní budu muset míti v nákladech placených hotově tyto stvrzenky? Nikde o tom nic není, ale co asi udělá pracovním FU při kontrole, když v hotovostních výdajích budou stvrzenky od dodavatele bez kódu (nebude jim vůbec věřit a patrně je vyřadí z daňových nákladů). 
 • sekundární dopady - podnikatelé, kteří zdaňují veškeré své hotovostní tržby a jsou víc a víc kontrolováni FU, nebudou chtít nakupovat u nikoho bez dokladu, sami potřebují co nejvíc dokladů za úplně všechny své nákupy
 • podnikatelé se na EET těší ? - zní to divně, ale je to tak, oni potřebují uhlídat zaměstnance (díky za každý další kontrolní mechanismus, který nařídí někdo jiný než oni). Takhle jim bude zaměstnance hlídat každý zákazník a navíc FÚ. Zvětšiny už něco podobného stejně zavedeného mají, takže dojde jen k drobné změně v SW a jede se dál. Také potřebují srovnat tržní podmínky aby je neznevýhodňovali podnikatelé, kteří tržbu nepřiznávají a tudíž mají na to koupit si víc strojů nebo lepší vybavení. Nejedná se jen o řetězce, ale v podstatě i o malého podnikatele aspoň s dvěmi provozovnami. Už i u takového nabývá více na významu uhlídat provoz než krátit tržby.
 • CEDULE EET aneb napište mi - myslím, že nebude úplně zřídkavá situace, kdy podnikatel vyvěsí ve své provozovně nápis "Pokud Vám obsluha nevydá stvrzenku s kódem FU zavolejte přímo majiteli firmy na tel.č.: xxx xxx xxx"
 • stanovení daně podle pomůcek - řekl bych, že lze čekat větší využívání tohoto institutu, protože jednak na každého podnikatele budou mít v záznamech součet jeho hotovostních tržeb a navíc budou mít čím dál víc srovnatelných údajů z jiných kontrol (dosavadní záznamy z kontrol mohou být zkreslené).

Kontrolní výkaz DPH 2016 (varování před stávajícím návrhem)

přidáno: 10. 12. 2014 13:26, autor: Zdeněk Hosa   [ aktualizováno 16. 12. 2014 14:31 ]

Jde o významné navýšení administrativy pro podnikatele z důvodu, že FÚ nestíhají kontrolovat a když už kontrolují, tak nic nenacházejí. To všechno chce MF vyřešit naráz zavedením kontrolního výkazu a na jeho základě výpočty běžícími uvnitř "matrixu" (neboli na získaných datech z kontrolního hlášení na serverech ministerstva).

Ono automatizovaně identifikovat použití fiktivních faktur v účetnictví firem a tím srovnat tržní podmínky pro poctivé podnikatele je jistě chválihodným záměrem, nicméně jaké to má logické souvislosti?
a) zůstává nepostihnuté použití fiktivních nákladových faktur od neplátců a v případě nákupu služeb mimo EU
b) když FU nestíhají kontrolovat dnes, jak budou stíhat nové kontroly na obyčejné nesrovnalosti, kdy jim počítač vyhodí neladící údaje mezi 2mi firmami a někdo musí přijít a zjistit co je co.
c) RPDP (režim přenesení daňové povinnosti) je tu jen chvíli, FÚ se pořádně ještě nenaučil využít získaná data a už by se měl rušit a nahradit rozsáhlejší evidencí)
d) v kontrolním výkazu bude nutné uvádět ke každé transakci nové údaje (vůbec nikomu by zavedení odesílání záznamní povinnosti nevadilo, pokud by se odesílaly údaje, které už v účetním programu jsou, a podnikatelé mají povinnost je poskytnout při kontrole)

Přesně tak, to nejdůležitější jsou právě ty navíc uváděné údaje. Z toho co je zatím o kontrolním výkaze známo by to byly tyto:
1) datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum uplatnění odpočtu (u každé faktury, dokladu o jeden datumový údaj navíc)
2) rozsah plnění (počet kusů, kila?)
Jenže to znamená, že by se musel každý řádek faktury přepisovat do účetního programu. Místo dvou řádků, jich bude třeba 30 (podle počtu položek faktury a kdo tuhle práci zaplatí?).

V důvodové zprávě k novele je uvedeno, že kontrolní hlášení bude obsahovat údaje potřebné pro správu daní. Rozsah údajů bude stanoven formulářem Kontrolního hlášení. Jediný kdo nyní asi ví co by tam mohlo být je návrhář vizuální podoby Kontrolního hlášení. 

Ministr Babiš ve svých vystoupeních tvrdí, že o rozsahu poskytovaných dat jsou ochotni jednat. Při vzpomínce na zákonodárné a výkladové kotrmelce ministerstva financí, mne jeho prohlášení vůbec neuklidňuje.

Osobně si myslím, že tak podrobné informace (viz bod 2) tam nebudou, z jednoduchého důvodu, protože by došlo k "lidovému povstání". Prostě to není možné aby na MFČR a GFŘ byli tak mimo realitu. 


Kontrolní výkaz by měl i část administrativy odbourat (opět komentář):
a) zruší se záznamní povinnost k DPH (aby ne je nahrazena mnohem podrobnější a elektronicky zasílanou "záznamní povinností" na FU)
b) zruší se režim přenesení daňové povinnosti (ale například ve stavebnictví RPDP firmám pomáhá, finanční dopady odběratelů neplatičů na poctivé stavebníky byly zavedením RPDP ulehčeny - nedostal jsem zaplaceno nemusím odvádět DPH z vystavených nezaplacených faktur)

Mini one stop shop (MOSS)

přidáno: 10. 12. 2014 10:43, autor: Zdeněk Hosa   [ aktualizováno 10. 12. 2014 10:43 ]

Poskytovatelé elektronických služeb občanům jiných členských států mohou od 1.1.2015 využít zjednodušený postup (lze se k němu registrovat už nyní). 

Přínosy, které MOSS přináší si představíme nejlépe na příkladu: programátor-grafik vytvoří osobní-zájmové webové stránky pro osobu z SRN. V současnosti by se měl zaregistrovat k DPH v Německu a odvádět tam příslušné DPH. Pokud takových zákazníků má víc, měl by se zaregistrovat k DPH v každém jednotlivém EU státě. V návaznosti na to si hlídat aktuálnost svých registračních údajů v každém EU státě a podle pravidel každé země tam nejen hlášení podávat, ale i částku DPH platit. Popřípadě řešit problémy a nejasnosti s příslušnými finančními orgány.

10.12.2014 se však zaregistruje k režimu MOSS a od 1.1.2015 bude celou evropu řešit skrze hlášení odeslané na český FÚ. A na český FU také pošle jednu jedinou částku za celou Evropu.

Nejedná se jen o programátory, ale také například:
Příloha I nařízení Rady (EU) č. 282/2011
1) Hostitelství internetových stránek (web-site hosting a web-page hosting), dálková údržba programů
a zařízení:
a) web-site hosting a web-page hosting;
b) automatizovaná online dálková údržba programů;
c) správa vzdálených systémů;
d) online uchovávání dat, kdy jsou konkrétní data ukládána a vyhledávána elektronicky;
e) online poskytování prostoru na disku na žádost.
2) Dodání programového vybavení a jeho aktualizace:
a) přístup k programovému vybavení nebo jeho stahování včetně zprostředkovacích/účetních
programů a antivirového programového vybavení včetně aktualizací;
b) programové vybavení blokující bannerové reklamy, též známé pod označením „bannerblockers“;
c) ovladače ke stažení, jako je programové vybavení, které umožňuje počítačům pracovat s periferním
zařízením, například tiskárnami;
d) online automatizovaná instalace filtrů na internetových stránkách;
e) online automatizovaná instalace bezpečnostních bran (firewalls).
3) Dodání obrázků, textů a informací a zpřístupňování databází:
a) přístup k variantám pracovní plochy nebo jejich stahování;
b) přístup k fotografiím nebo obrázkům či spořičům obrazovky a jejich stahování;
c) digitalizovaný obsah knih a jiných elektronických publikací;
d) odebírání online novin a časopisů;
e) statistické údaje ohledně přihlašování a odhlašování a návštěvnosti internetových stránek;
f) online aktuality, dopravní informace a zprávy o počasí;
g) online informace generované automaticky programovým vybavením z konkrétních údajů
zadávaných příjemcem, jako jsou právní či finanční údaje, zejména takové údaje, jakými jsou
průběžně aktualizované údaje týkající se akciových trhů;
h) poskytování prostoru pro reklamu včetně bannerových reklam na internetových stránkách;
i) používání vyhledávačů a internetových adresářů.
4) Dodání hudby, filmů a her, včetně hazardních her a loterií, a dodání politických, kulturních,
uměleckých, sportovních, vědeckých a zábavních pořadů a událostí:
a) přístup k hudbě nebo její stahování do počítačů nebo mobilních telefonů;
b) přístup ke znělkám, úryvkům, vyzváněcím melodiím a jiným zvukům nebo jejich stahování;
c) přístup k filmům nebo jejich stahování;
d) stahování her do počítačů nebo mobilních telefonů;
e) přístup k automatizovaným online hrám, které jsou závislé na internetu nebo jiných podobných
elektronických sítích, kdy jsou hráči od sebe vzdáleni.
5) Poskytnutí služby výuky na dálku:
a) automatizovaná výuka na dálku, která je pro svůj provoz závislá na internetu nebo podobné
elektronické síti a jejíž poskytování vyžaduje omezený lidský zásah nebo nevyžaduje žádný lidský
zásah včetně virtuálních tříd, s výjimkou případů, kdy je internet nebo podobná elektronická síť
používána jako nástroj pouze pro komunikaci mezi učitelem a studentem;
b) pracovní sešity vyplněné žáky online a ohodnocené automaticky bez lidského zásahu.
Elektronicky poskytované služby nezahrnují zejména:
a) služby rozhlasového a televizního vysílání;
b) telekomunikační služby;
c) zboží, je-li objednávka a její zpracování provedeno elektronicky;
d) disky CD-ROM, diskety a podobné hmotné nosiče;
e) tiskoviny, jako jsou knihy, informační zpravodaje, noviny nebo časopisy;
f) CD a audiokazety;
g) videokazety a DVD;
h) hry na discích CD-ROM;
i) služby odborníků, jako jsou právníci a finanční poradci, kteří radí svým klientům elektronickou
poštou;
j) vzdělávací služby, je-li obsah kurzů dodáván učitelem přes Internet nebo elektronickou síť, tj. přes
dálkové spojení;
k) offline služby spočívající ve fyzické opravě počítačového vybavení;
l) offline služby uchovávání dat;
m) reklamní služby, zejména v novinách, na plakátech nebo v televizi;
n) služby telefonní podpory;
o) vzdělávací služby zahrnující výhradně korespondenční kurzy, jako jsou poštovní kurzy;
p) klasické aukční služby závisející na přímém lidském zásahu bez ohledu na to, jakým způsobem jsou
podávány nabídky;
q) telefonní služby s video složkou, rovněž známé jako videofonní služby;
r) přístup na internet a world wide web;
s) telefonní služby poskytované přes Internet;18
t) vstupenky na kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akce
rezervované online;
u) ubytování, pronájem vozidel, restaurační služby, přeprava cestujících nebo podobné služby
rezervované online.
Telekomunikační služby
(dle čl. 6a prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1042/2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č.
282/2011)
Telekomunikační služby ve smyslu čl. 24 odst. 2 směrnice 2006/112/ES zahrnují zejména:
a) pevné a mobilní telefonní služby pro obousměrný přenos hlasu, dat a videa, včetně telefonních
služeb s obrazovým prvkem (videofonní služby);
b) telefonní služby poskytované přes internet, včetně hlasových služeb přes internet (Voice over
Internet Protocol – VoIP);
c) hlasovou schránku, čekající hovor, přesměrování hovoru, identifikaci volajícího, třícestnou
konferenci a jiné služby řízení hovorů;
d) pagingové služby;
e) audiotextové služby;
f) fax, telegraf a dálnopis;
g) přístup na internet, včetně world wide webu;
h) připojování soukromých sítí poskytující telekomunikační spojení pro výhradní použití daným
zákazníkem.
Telekomunikační služby ve smyslu čl. 24 odst. 2 směrnice 2006/112/ES nezahrnují:
a) elektronicky poskytované služby;
b) služby rozhlasového a televizního vysílání.
Služby rozhlasového a televizního vysílání
(dle čl. 6b prováděcího nařízení Rady (EU) č. 1042/2013, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č.
282/2011)
Služby rozhlasového a televizního vysílání zahrnují zejména:
a) rozhlasové nebo televizní pořady vysílané nebo přenášené rozhlasovou nebo televizní sítí;
b) rozhlasové nebo televizní pořady šířené prostřednictvím internetu nebo podobné elektronické sítě
(IP streaming), pokud jsou přenášeny simultánně s jejich vysíláním nebo přenosem rozhlasovou nebo
televizní sítí.
Služby rozhlasového a televizního vysílání nezahrnují:
a) telekomunikační služby;
b) elektronicky poskytované služby;
c) poskytování informací o konkrétních pořadech na požádání;
d) převod práv rozhlasového a televizního vysílání nebo přenosových práv;
e) nájem technického vybavení nebo zařízení k příjmu vysílání;19
f) rozhlasové nebo televizní pořady šířené prostřednictvím internetu nebo podobné elektronické sítě
(IP streaming), pokud nejsou přenášeny simultánně s jejich vysíláním nebo přenosem rozhlasovou
nebo televizní sítí.“

Eshop, B2C + B2B objednávkový systém, CRM a účetnictví

přidáno: 19. 2. 2014 1:47, autor: Zdeněk Hosa   [ aktualizováno 22. 2. 2014 1:29 ]

Eshopů je připraveno velké množství od částek minimálních až po mnohasettisícové dělané na míru. Je na podnikateli aby vyhodnotil dopad eshopu dělaného na míru za 300.000 Kč na chování zákazníka. 
Řečeno jinak, jestli zrovna tohle zákazník ocení a nebude spíš hledat standardní strukturu s kterou se již jinde setkal a dokáže se v ní rychle orientovat. A unikátnost eshopu dožene pěknou grafikou v pozadí.

Sám spíše z uživatelského hlediska vidím přínos v 
 • rychlosti dodání (max. do 2 dnů)
 • dostatek informací o prodávaném zboží (parametry)
 • aktualizovaný stav skladu (a ne, že za 3 dny email, zboží je již vyprodané sorry)
 • průběžné informování o zpracování objednávky a o termínu dodání
 • širokých možnostech zaplacení (karta, všechny banky, proforma, PaySec apod)
 • možnostech filtrovat podobné zboží z různých hledisek a rychleji se dostat k vhodnému zboží
 • předávání dokladů
Teď se podívejme trochu dovnitř a na pozadí fungování eshopu. Důležité je, aby v případě, kdy mluvíme o hromadném zpracování nedocházelo k duplicitním činnostem. To se může stát pokud vazba na účetnictví a sklad nebude dostatečná.

MOŽNOSTI NASTAVENÍ VAZBY eshop-účto :
 • eshop bude nastaven na míru účetnímu programu, například v podobě struktury CSV souboru (exportní CSV soubor pro přenos dat do účta)
 • tvůrce eshopu připraví převodový můstek (ve spolupráci s tvůrci účetního SW)
 • ESHOP synchronizér - modul účetního programu připravený pro variabilní nastavení spolupráce s jakýmkoliv eshopem
Možnosti v přenosech údajů (frekvence) :
 • dávkové zpracování na výzvu nebo podle citu provozovatele eshopu
 • online stálé propojení s účetním SW (adresář firem, sklad, objednávky, fakturace), např. aktualizace každé 3 minuty
Možnosti v šíři napojení na účetní SW :
 • eshop slouží jako zadávací front-end webová stránka, vše ihned přenášeno do účetního SW a zpět exportováno na dotaz (položky na skladu, faktury, adresář firem, platby), okamžitá online aktualizace účetnictví
 • eshop si nacucává stav skladu (položky a stav, podrobný popis je jen v eshopu), eshop si samostatně řeší objednávky a jejich úhrady hlídá online konektorem do banky. po úhradě objednávky eshop vygeneruje fakturu a ta je přenesena do účetnictví
 • eshop funguje úplně samostatně a do účetnictví jsou předávány jen vystavené faktury v papírové formě (toto je vhodná varianta při pár prodejích měsíčně, kdy nemá smysl ladit datové přenosy)
ESHOP synchronizér (modul účetního programu)
Toto řešení je vlastně zuniverzalizovaný převodový můstek od tvůrců účetního programu, za mnohem méně korun než převodový můstek dělaný jednorázově jednoúčelně. Počítá s tím, že možností jak sestavit eshop také moc není, databází s kterými pracují je jen pár, dotazování je řešeno SQL. 

Účetní programy musí umět načítat XLS tabulky, pracovat s různými databázemi, s SQL, musí umět exportovat údaje do PDF, XLS, CSV atd. Často umí přímo odesílat emaily i s přílohami. Pro tvůrce účetního programu znalého vnitřní struktury svých vlastních dat není až tak příliš složité udělat nějaký konektor či synchronizér i pro eshopy.

Vystavování elektronických dokladů

přidáno: 6. 9. 2013 2:42, autor: Zdeněk Hosa   [ aktualizováno 29. 1. 2014 12:07 ]

(POZOR nový dodatek z 29.1.2014 dole)

V poslední době se množí u klientů písemné návrhy jejich dodavatelů na odsouhlasení možnosti předávání dokladů elektronicky.
Většinou se jedná o vzor souhlasu, patrně z hlubin internetu, který postrádá detaily obsažené ve stanovisku MFČR.

Chtěl bych ty, kteří o něčem takovém uvažují či je o to jejich dodavatelé žádají, upozornit na následující:
a) šetří náklady svému dodavateli (tisk faktury, lepení obálek, poštovné atd)
b) sami si náklady navyšují (tisknou fakturu místo dodavatele) a musí se s tisknutím zabývat
c) pokud FU při kontrole shledá nějaký problém, prvotně to bude Váš problém včetně možného finančního postihu
d) v souhlasu chybí, co všechno musí faktura a email, kterým je doručena splňovat, elektronický podpis kvalifikovaným certifikátem, odpovědnost za vady dokladu či jeho odeslání
e) k souhlasu Vás nemůže nikdo nutit, můžete si najít jiného dodavatele
f) PDF dokument lze pomocí jednoduchých prográmků dodatečně upravovat
g) navýší se Vám náklady na archivaci dokladů a na účetní systém
h) navýší se Vám náklady a stres při případné kontrole

Ideální případ předávání dokladů, který je ve stanovisku také obsažen je předávání dokladů skrze systém EDI nebo mezi dvěma účetními programy, které oba umí vystavovat, přijímat, elektronicky podepisovat a archivovat daňové doklady včetně jejich elektronického podpisu. Tedy systémem, který zajistí úplnost a neporušenost obsahu elektronicky předaného daňového dokladu.

Ostatní varianty jsou náhražky tohoto ideálního způsobu, které při splnění podmínek budou FU při kontrole akceptovány. MF bylo k tomuto ústupku donuceno ekonomickou realitou, kdy již takové doklady několik let doručovány jsou (teprve po urgenci Vám je dodavatelé zasílají poštou).

Jedním ze základních požadavků ve stanovisku z roku 2011 je zajištění úplnosti a neporušenosti obsahu dokladu a kvalifikovaný elektronický podpis (žádný komerční certifikát).

Sám jsem doklad zaslaný elektronicky a vytištěný u mne současně splňující tyto podmínky zažil jen ze strany Komory daňových poradců ČR. Kde i po vytištění PDF faktury je na vytisknuté verzi dokladu zobrazena informace o tom, že doklad byl elektronicky podepsán, kým a kdy.

Pokud vytiskněte emailem doručený doklad a email smažete provádíte neautorizovanou konverzi dokumentu. FÚ, GFŘ, MFČR, soudy budou akceptovat pouze uznávaný způsob konverze skrze tímto pověřená pracoviště na obecních úřadech (Blue point). Vše ostatní je neprokazatelné se všemi následky. Jedině, že byste po dobu archivace daňových dokladů (10 let) uchovávali tyto emaily s elektronicky podepsanými doklady a také jejích vytištěné verze a kdykoliv byli schopni je pro účely kontroly spárovat.

Všechny ostatní případy, např. soubory PDF došlé obyčejným emailem a vytištěné na černobílé tiskárně budou možná přetrpěny při případné kontrole s neodhadnutelnou mírou pravděpodobnosti. Neb dle zákona o DPH nemusí být danové doklady podepsané a orazítkované, ale v účetnictví se účtuje zásadně na základě originálních dokladů.
Nastává tu spousta podvariant a následných reakcí dodavatele:
 • černobílá faktura, inkoustový tisk, rozpitý po kontaktu s vodou
 • barevná faktura s ručním podpisem naskenovaná vytištěná na černobílé tiskárně
 • barevně vytištěná faktura na inkoustové tiskárně, rozpitý tisk
 • barevně vytištěná faktura na laserové tiskárně
 • dodavatel již zanikl, originál neseženete
 • dodavatel popírá vystavení dokladu, opět máte smůlu
 • dodavatel popírá údaje na dokladu a obviňuje Vás z jejich dodatečné úpravy
 • dodavatel existuje a nepopírá, nicméně je vyhodnocen jako podezřelý subjekt či nespolehlivý plátce
Samozřejmě v případě dodání zboží a zaplacení bankovním převodem je situace o trochu lepší, protože můžete nabídnou "auditní stopu". Tedy další podpůrné důkazy (kupní smlouva či smlouva o dílo, přepravní list, úhradu přes běžný účet, příjemku zboží na sklad, kalkulační list, objednávky, dodací listy atd.). Budete však připraveni takto prodokladovat každý obchod? Není jednodušší požadovat po druhé straně ten kvalifikovaný certifikát nebo postupovat ve stylu "až budu mít originál dokladu, tak doklad proplatíme".
Na druhé straně spektra je faktura za služby zaplacená hotově bez uzavřené smlouvy. Nemusíme si tu rozebírat jaký takový doklad zanechá dojem.

Je tedy na každém jak dalece pomůže svému dodavateli a jak moc je ochoten riskovat.

Dodatek 10.01.2014
Dostalo se mi do ruky prohlášení dodavatele (viz příloha) upozornující na neexistenci povinnosti mít na danovém dokladu razítko a podpis s dalším tvrzením, že se jedná o doklad předaný elektronickou cestou, ne o elektronicky doklad. Tvůrce asi dokáže běžnou papírovou fakturu rozložit na úroven binárního kodu a přenést ji paprskem k zákazníkovi. Nicméně u nás máme problém s opětovným zhmotněním. Tvůrce neguje skutečnost, že se v tomto případě má řídit níže zmíněným stanoviskem GFR, ale dožaduje se souhlasu právě podle níže zmíněného stanoviska.

Samo o sobě s elektronickými doklady MFCR ani GFR problém nemá. Problém je v tom, že když bude pachatel trestného činu krácení daně chtít vystavit fiktivní doklad stačí vzít jakýkoliv PDF a během chvíle vytvoří bez práce novou fakturu včetně loga a podpisu s podobou a strukturou, kterou jiný poctivý dodavatel běžně používá. Právě z tohoto důvodu je klíčový požadavek "věrohodnost původu" a "neporušenost obsahu". A z toho nikdy GFR nesleví. 

Dodatek 29.01.2014
Když se pozorně přečte Stanovisko GFŘ, v podstatě je vytištění a zaúčtování obyčejného PDF z emailu POVOLENO ! Text z GFŘ je totiž protknut větami tohoto znění "To neplatí v případě, pokud je možno za pomoci auditní stopy spolehlivě prokázat věrohodnost původu a neporušenost obsahu „vytištěného“ daňového dokladu doručeného v elektronické podobě". 
Auditní stopa je vlastně jiný název pro důkazy a doklady prokazující nárok na odpočet. Rozsah a způsob prokázání návaznosti dokladu na předchozí objednávky, skladové příjemky, rámcové smlouvy není omezen. Ale tím je také neomezená možnost pracovníků kontroly z FU požadovat další a další důkazy s tím, že jim stávající nestačí.
Vznikem tohoto termínu jsou pracovníci FU upozorňováni na možnost požadovat návazné důkazy. Nejen, že jim ukážete fotku Vaší reklamy na fotbalovém stadionu v Horní Dolní. Ale budou chtít vidět korespondenci, objednávku, smlouvu o propagaci, fakturu za výrobu reklamy, zaplacení na oficiální bankovní účet FC Horní Dolní.
Ale to mohli už dávno, jen nevěděli že se to nazývá auditní stopa.

---------------------------------------------------------------------------------
Na závěr citace zákona o DPH a níže připojené stanovisko Generálního finančního ředitelství:
Oddíl 7: Zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů
(1) U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce lhůty stanovené pro jeho uchovávání zajištěna
a) věrohodnost jeho původu,
b) neporušenost jeho obsahu a
c) jeho čitelnost.
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) věrohodností původu skutečnost, že je zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje nebo která daňový doklad oprávněně vystavila,
b) neporušeností obsahu skutečnost, že obsah daňového dokladu požadovaný podle tohoto zákona nebyl změněn,
c) čitelností skutečnost, že je možné se seznámit s obsahem daňového dokladu přímo nebo prostřednictvím technického zařízení.
(3) Zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu a neporušenosti jeho obsahu lze dosáhnout prostřednictvím kontrolních mechanismů procesů vytvářejících spolehlivou vazbu mezi daňovým dokladem a daným plněním.
(4) Věrohodnost původu daňového dokladu v elektronické podobě a neporušenost jeho obsahu lze vedle kontrolních mechanismů procesů zajistit také
a) uznávaným elektronickým podpisem,
b) uznávanou elektronickou značkou, nebo
c) elektronickou výměnou informací (EDI)21), jestliže dohoda o této výměně stanoví užití postupů zaručujících věrohodnost původu a neporušenost obsahu.

Novinky 2013 s komentářem

přidáno: 4. 1. 2013 2:33, autor: Zdeněk Hosa   [ aktualizováno 6. 1. 2013 1:18 ]

Daň z příjmů

 • různá omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob
  • nemožnost uplatnit slevy na manželku a děti a při 30% a 40% je strop výdajů 600 a 800 tis.Kč, ale i přesto se často bude paušál vyplácet, hodnota paušálů zůstane zachována
 • zvýšení srážkové daně z příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) vůči daňovým rájům z 15% na 35% 
  • je to vůči státům s nimiž není uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění
 • solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48x průměrné mzdy v letech 2013-2015
  • pozor historický okamžik, ODS zavádí progresivní zdanění, vždy se musí podat daňové přiznání, žádné roční zúčtování u zaměstnavatele, zaměstnanců s hrubou do 100 tis.Kč měsíčně se tyto navýšení nedotknou
 • zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce v letech 2013-2015
  • důchodci si proto hromadně rušili pobírání důchodů na jeden den (1.1.2013), uvidíme
 • zrušení srážkové daně z dividend bude patrně až od 2014-2015

Daň z přidané hodnoty

 • měsíční zdaňovací období bude základním zdaňovacím obdobím pro prvoplátce a zůstanete v něm minimálně 2 roky. Čtvrtletní zdaňovací období si můžete později zvolit při obratu nižším než 10 mil.Kč.
  • prvoplátce si budou více hlídat
 •  zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty na 21% a 15% v letech 2013-2015
  • zdražení všeho kvůli státnímu rozpočtu
 • většina zdravotnické technicky byla přeřazena do základní sazby (tedy 14 -> 21%]
  • často větší částky a z toho větší DPH do státního rozpočtu
 • uplatnění odpočtu DPH z nákupních dokladů (požadavek na auditní stopu)
  • při kontrole můžete čekat, že u vyšších částek bude pracovník FÚ požadovat prokázání nákupu více dokumenty (auditní stopa), např. objednávka, smlouva, zálohová faktura, emaily, přepravní listy, příjemka na sklad, kalkulace výrobků apod.)
 • úpravou definice pojišťovacích a zajišťovacích činností, které jsou od DPH osvobozeny, došlo k tomu, že některé dříve osvobozené činnosti nyní DPH podléhají (např.likvidátoři)
  • budou pro klienty a pojišťovny dražší, nicméně si budou moci odečítat DPH na vstupu
 • prodloužení osvobození při převodu nemovitosti od DPH na výstupu z 3 na 5 let. Po uplynutí této lhůty si plátci mohou zvolit, zda osvobození využijí či nikoliv.
  • důležitá je možnost volby na konci (zůstane zachován nárok na odpočet při výstavbě)
 • rozšíření ručení za odvod DPH dodavatelem (veřejný účet, nespolehlivý plátce)
 • možnost registrace v DPH jako osoby identifikované k dani místo registrace jako plného plátce u některých typů transakcí
  • např. tvůrci www stránek s bannerem pro Google Ireland se už nebudou muset stát plátci
 • uklidnění na poli režimu přenesení daňové povinnosti
  • novela umožnila, že v případě nejasností o zařazení stavebních prací, když se obě strany dohodnou a použijí režim přenesení, tak to nebude správcem daně zpochybňováno
 •  DPH ze záloh začínají platit i drobní podnikatelé s daňovou evidencí
  • dosud to byla povinnost pouze podnikatelů vedoucích "podvojné" účetnictví, nyní se budou i drobní podnikatelé muset naučit vystavovat "daňový doklad k přijaté platbě" a hlavně pak to následně dorovnávat konečným "daňovým dokladem"


Daň z převodu nemovitostí

 • zvýšení daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 %
  • administrativa s touto daní spojená je vyšší než příjem z ní
 • od 2014 bude daň z převodu patrně platit kupující
  • MFČR došlo k závěru, že peníze se dřív rozkutálejí než nemovitost u kupujícího


Sociální a důchodové pojištění

 • start důchodové reformy od 1.1.2013
 • navýšení záloh na SP (dříve min.1836 na dnešních 1890 Kč)
  • pokud platíte minimální částku, tak můžete v klidu počkat na podání Přehledu spolu s daňovým přiznání, do té doby od Vás OSSZ očekává stále starou částku


Zdravotní pojištění

 • zrušení stropů u pojistného na zdravotní pojištění v letech 2013-2015
  • asi ty peníze ve zdravotnictví chybí, dopad na OSVČ a zaměstnance, pokud chcete zaměstnanci vyplatit mimořádné odměny, tak nejlépe ještě do prosincové mzdy
 • navýšení záloh na ZP (dříve min.1697 na dnešních 1748 Kč)
  • pokud platíte minimální částku změňte si převodní příkaz hned v lednu (do 8.2.2013)


Správa daní

 • došlo k reorganizaci FU, takže je 14 krajských Finančních úřadů a v místech původních zůstaly jen územní pracoviště
  • minimálně varianta bude existence pouhé podatelny a spisovna, Váš spis zůstane tam kde je
 • se změnou ve struktuře FU došlo i ke změně účtů na které se mají zasílat veškeré platby
  • změnit v převodních příkazech kmenovou část účtu
 • se změnou ve struktuře FU došlo i ke změně datových schránek FU (pokud posíláte podání na FU přes svou datovou schránku)
  • podání poslaná z datové schránky těsně ke konci 2012 budou patrně ztracena
 • vzniká 1 ks centrálního Odvolacího finančního ředitelství v Brně
  • centralizují tam specialisty, proškolí, poznatky budou šířit mezi sebou a tak bude těžší s odvoláním "prorazit"

Ceny energií

 • zdražení z důvodu navýšení sazeb DPH o 1%
 • zdražení elektřiny v důvodu růstu příspěvku na dotace obnovitelných zdrojů
  • u mnou používané sazby el.eng. vzrostla částka za podporu OZ o 40% oproti 2012, naštěstí z malé částky, takže celkový dopad není tak dramatický

Exekuce

 • bude možné postihnout srážkami ze mzdy i mzdu manželky (manžela)
 • stejně tak se dostane i na bankovní účet druhé z manželů
 • končí možnost donutit dlužníka podepsat exekutorský zápis, který měl  přímou vykonatelnost
  • stále zůstává možnost učinit toto formou "notářského zápisu" tak jako vždy
 • omezení dvojkolejnosti (soudní exekutor X exekuce skrze soud)
  • ono se vymožení pohledávky skrze soudní výkon rozhodnutí stejně mezi podnikateli moc nepoužívalo
 • přímá cesta k exekutorovi (ve většině nebude první krok vymožení muset směřovat k soudu)
  • pořád musíte projít 2 etapami, PRVNÍ - prokázání pravosti pohledávky (řízení nalézací "pravdu") a DRUHÉ - řízení vymáhací, ale v 2012 se se ještě úplně první dokument v té druhé etapě posílal také na soud (a ty to ve většině odsouhlasili a přeposlali exekutorům), a právě toto se ruší
 • slučování exekucí
  • exekuce bude provádět jeden exekutor, sníží se tím náklady v případě více věřitelů a tím zůstane i více na zaplacení dluhů (na naše pohledávky)
 • PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA, než se pošle návrh na zahájení exekučního řízení
  • to není pro nás dobré, dlužník bude varován a my přijdeme o moment překvapení
  • na druhou stranu on bude varován už naším pokusem o projití první etapou (nalézací)
  • stačí prokázat odeslání, dlužní nemusí toto varování dostat do rukou

Občanský zákoník

 • v 2012 byl schválen nový občanský zákoník jehož platnost má nastat až od 1.1.2014
  • vznikají kompletně nové právní instituty, kompletně předělané dědění

1-10 of 33