Home‎ > ‎

Disclaimer

Odpovědnost za zveřejněné údaje
Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální k datu publikace, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému budou použity, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla na základě těchto informací být činěna žádná opatření.
 
Informace zveřejněné na tomto webu již nejsou dále aktualizovány. Pokud autor nezveřejní nový článek s aktualizovanou informací, je potřeba jej kontaktovat a domluvit si poskytnutí aktuální informace založené na přesném popisu Vašeho problému.
 
Jen pro úplnost připomínáme, že znění daňových a souvisejících zákonů se průběžně mění jak nabývají účinnosti jejich novelizace. Výklad norem poté poskytují odborníci a státní orgány jichž se konkrétní problematika dotýká. Jedním ze zdrojů výkladů jsou i Stanoviska a Pokyny MFČR a GFŘ. Známe několik jejich stanovisek, které jsou v rozporu se zněním zákona jež mají objasňovat. (např.: přefakturace energií). V některých případech svá stanoviska později MFČR a GFŘ mění. Přesto jejich komentáře a výklady formou KOOV (koordinační výbory MFČR a KDP ČR) poskytují dostatečně kvalitní oporu ve Vašem rozhodování.
Avšak jediným právně závazným zdrojem výkladu zákonů jsou v konkrétních případech soudy. Pokud se však Váš případ bude od již judikovaného sporu lišit, je pravděpodobné, že stejně tak se může lišit i konečný verdikt soudu.