Oblasti podnikání klientů

Naši klienti podnikají v různých odvětvích. Níže uvádím jejich příkladmý výčet

Obory podnikání

 • lékaři, zdravotní střediska
 • čerpací stanice
 • stomatologové
 • zvěrolékaři
 • výrobní firmy - sériová výroba
 • výrobní firmy - zakázková výroba
 • pohostinství
 • velkoobchody, maloobchody
 • mezinárodní přeprava
 • vnitrostátní přeprava
 • pravidelná autobusová doprava
 • firmy se zahraničními vlastníky
 • obce
 • soukromí zemědělci
 • pojišťovací poradci na ŽL
 • správa nemovitostí
 • stavební firmy
 • internetové obchody
 • nákup a prodej nemovitostí
 • služby spojené s mezinárodní dopravou
 • vývoz služeb a další

Daňové okruhy

 • zdanění v rámci EU
 • spolupracující osoby
 • sdružení podnikatelů
 • auditované akciovky
 • výdaje paušálem
 • zdanění nerezidentů
 • mezinárodní zdanění
 • ukončení činnosti
 • nájmy
 • technické zhodnocení v nájmu
 • směny majetku
 • cestovní náhrady
 • rekonstrukce účetnictví
 • cizí měny
 • leasing, subleasing
 • auta v podnikání
 • nedobytné pohledávky
 • manka, inventarizace
 • NEMOCNICE a DPH ve zdravotnictví
 • práce ve mzdě pro zahraniční společnosti a další .